Sprawozdania statystyczne

Za rok 2019:


MS-S1o - w sprawach cywilnych

MS-S5o - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej


Za I półrocze  2019:


MS-S1o - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej


Za rok 2018:


MS-S1o - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej


Za I półrocze  2018:


MS-S1o - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej


Za rok 2017:

 

MS-S1o - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej


Za I półrocze 2017:

 

MS-S1o - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej


Za rok 2016:

 

MS-S1 - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10 - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej


Za I półrocze 2016:

 

MS-S1 - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10 - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej

 

Za rok 2015:

 

MS-S1 - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10 - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o - z działalności kuratorskiej słuzby sądowej

 

Za I półrocze 2015:

 

MS-S1 - w sprawach cywilnych

MS-S5 - w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10 - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rejestr zmian dla: Sprawozdania statystyczne