Pokój mediacji

Uprzejmie informuję, że  Zarządzeniem nr 32/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie  dnia 7 maja 2019 roku, na parterze budynku w pomieszczeniu nr 33 został otwarty stały punkt mediacyjny  "Pokój mediacji”, którego celem jest propagowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiązywania sporów .

„Pokój mediacji” wykorzystywany jest we wszystkich sprawach, w których Sąd dostrzega potrzebę rozmów ugodowych, a obecny w tym punkcie mediator ma za zadanie wskazać stronom możliwe sposoby rozwiązania sporu.

Dni i godziny urzędowania „Pokoju mediacji”  określa harmonogram obsady dyżurów mediatorów, opracowany w porozumieniu z mediatorami wpisanymi na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie – na każdy kolejny miesiąc danego roku kalendarzowego .

Harmonogram dyżurów mediatorów - luty  2020 roku

Rejestr zmian dla: Pokój mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
harmonogram dyżurów - luty 2020 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2020-01-02
Publikacja w dniu:
2020-01-02
Opis zmiany:
harmonogram dyżurów - styczeń 2020 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-05
Opis zmiany:
harmonogram dyżurów - grudzień 2019 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
harmonogram dyżurów mediatorów - listopad 2019 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu dyżurów (październik 2019r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-09-02
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu dyżurów (wrzesień 2019r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
aktualizacja harmonogramu dyżurów (sierpień 2019r.)