Biuro Obsługi Interesantów

Czynny:

Poniedziałek: 8.15 - 17.45

Wtorek-Piątek: 8.00 - 15.00

Kontakt:

tel. 63 242 30 22 wew. 300 lub 63 245 14 19

fax 63 242 30 22 wew. 301 lub 63 245 14 21

email: boi@konin.so.gov.pl

Kliknij, aby zapoznać się z regulaminem Biura Obsługi Interesantów

Uwaga! Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Kliknij, aby zapoznać się z informacją o poradach prawnych.

Kliknij, aby zapoznać się z pytaniami i odpowiedziami.

Formularze do pobrania:

 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 2. Oświadczenie o stanie rodzinnym do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
 3. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci-wydział karny
 5. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 6. Wniosek o o wydanie wyroku łącznego
 7. Wniosek o obrońcę z urzędu
 8. Wniosek o sprostowanie wyroku-postanowienia
 9. Wniosek o uzasadnienie
 10. Wniosek o uzasadnienie-wydział karny
 11. Wniosek o widzenie
 12. Wniosek o wydanie odpisu wyroku-postanowienia
 13. Wniosek o wydanie orzeczenia-sekcja odwoławcza
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 15. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
 16. Wniosek o zatarcie skazania
 17. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 18. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - wydział karny
 19. Wniosek o warunkowe zwolnienie
 20. Zgłoszenie oskarżyciela posiłkowego
 21. Zwrot kosztów dojazdu
 22. Wniosek o wydanie kserokopii z akt
 23. Wniosek o zwrot kosztów podróży Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 24. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 25. Wzór pełnomocnictwa procesowego dla osoby najbliższej
 26. Wzór pełnomocnictwa do odbioru dokumentów dla osoby najbliższej
 27. Wniosek o dołączenie do akt sprawy
 28. Wzór apelacji
 29. Wzór pozwu o rozwód
 30. Wzór pozwu o separację
 31. Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty
 32. Wzór sprzeciwu od wyroku zaocznego
 33. Wzór wniosku o separację
 34. Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie
 35. Wzór wniosku o ustanowienie doradcy tymczasowego
 36. Wzór wniosku o ustanowienie kuratora procesowego
 37. Wzór wniosku o wydanie europejskiego zaświadczenia o rozwodzie/separacji
 38. Wzór wniosku o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego
 39. Wzór wniosku o wydanie utraconego tytułu wykonawczego
 40. Wzór zarzutów od nakazu zapłaty
 41. Wzór zażalenia
 42. Wykaz inwentarza
 43. Formularz skargi na czynności komornika
 44. Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-11-14
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2012-06-22
Publikacja w dniu:
2012-06-22
Opis zmiany:
b/d