Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Koninie

ul. Energetyka 5

pokój nr 4

uruchomiony w dniu 1 marca 2008r.

czynny:

Poniedziałek: od 8.00 do 16.00

Wtorek - Piątek: od 8.00 do 15.00

 

tel. 63 245 14 43 lub 63 242 30 22 wew. 108

fax 63 242 55 00 lub 63 242 30 22 wew. 107

 

Uwaga!  Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego nie przyjmuje wniosków przesyłanych za pomocą faxu.


Zakres działalności Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego określa ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym / Dz. U. 2015.1036 /

Dodatkowe informacje oraz formularze są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

                                      INFORMACJA  DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

 

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie o niekaralności kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku w punkcie 11 przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa  (art. 162 § 7 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych). Jednocześnie kandydat na ławnika powinien dołączyć do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych)
Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-09-05
Publikacja w dniu:
2019-09-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-24
Opis zmiany:
zamieszczono informacje dla kandydatów na ławników