Uwierzytelnianie dokumentów

 

Uwierzytelnianie dokumentów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1657) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Koninie sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Koninie, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Koninie lub upoważniony przez Prezesa Sądu sędzia.

 

Za wyżej wymienione czynności, w świetle przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1044) należy uiścić opłatę skarbową za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/referendarza sądowego/sekretarza sądowego na dokumencie w wysokości 26 zł – płatne na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

Urząd Miejski w Koninie

Wydział Podatków i Opłat

Plac Wolności 1

62-500 Konin

 

Płatności dokonuje się na nr konta:

Getin Noble Bank S.A. 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

tytułem: opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu

w kwocie: 26 zł za każdy podpis podlegający poświadczeniu

 

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać:

1.osobiście składając wniosek w Sądzie w pokoju nr 120 (I piętro)

2.listownie dołączając wniosek ze wskazanym adresem do korespondencji

- wraz z wymaganymi dokumentami

 

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentu.doc

 

Wymagane dokumenty:
- oryginały dokumentów do uwierzytelnienia

- oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej

Sąd Okręgowy w Koninie

Oddział Administracyjny
ul. Energetyka 5
62-510 Konin

Informacja telefoniczna:
Biuro Obsługi Interesantów: 63 242 30 22 wew. 300
Oddział Administracyjny: 63 242 30 22 wew. 172

 

 

Szczegółowe informacje na temat poświadczania dokumentów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Link:

Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Apostille

Rejestr zmian dla: Uwierzytelnianie dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-05-12
Publikacja w dniu:
2015-05-12
Opis zmiany:
aktualizacja