Edukacja prawna


Sąd Okręgowy w Koninie

realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży

 

Celem programu jest:

  • zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;
  • upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu i ich skutkach;
  • świadome kształtowanie wyobrażeń młodego człowieka na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

W ramach programu młodzież ma możliwość udziału w rozprawie sądowej w charakterze publiczności (pod opieką przedstawiciela szkoły) oraz zwiedzanie budynku sądu (sale rozpraw, czytelnia akt i inne komórki obsługujące interesantów) połączone z informacjami na temat struktury sądownictwa.

 

W celu propagowania edukacji prawnej młodzieży Sąd Okręgowy w Koninie informuje o możliwości składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o:

 

  • umożliwienie zwiedzania budynku sądu połączonego z krótką prelekcją na temat funkcjonowania sądu;
  • umożliwienie uczestnictwa w rozprawach sądowych w sprawach karnych w charakterze publiczności (połączonego ewentualnie ze spotkaniem z sędzią, który odpowie na pytania dotyczące przebiegu procesu i wykonywanego przez siebie zawodu, przedstawi kwalifikacje, predyspozycje i umiejętności, jakie musi posiadać kandydat na sędziego);
  • zorganizowanie spotkania z udziałem sędziego na terenie placówki edukacyjnej, mającego na celu przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i metodyki pracy sędziego;

 

Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie i zawierać następujące informacje:

- wskazanie celu wycieczki do sądu (zwiedzanie budynku, udział w rozprawie itp.);

- wskazanie terminu (miesiąc);

- wskazanie ilości i wieku uczestników;

- podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie zgłoszenia szkoły lub placówki zainteresowanej udziałem młodzieży w spotkaniach edukacyjnych udziela:

Koordynator ds. działań edukacyjnych – SSO Iwona Złoty

tel. 63 242 30 22, tel. kom. 603 941 277

adres e-mail: iwona.zloty@konin.so.gov.pl

 

 Materiały i poradniki przydatne w procesie edukacji prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/materialy-i-poradniki/

 

INFORMACJE O REALIZACJI PROGRAMU:

 

Sąd Okręgowy w Koninie w oparciu o zawarte w dniu 28 sierpnia 2017r. z III Liceum Ogólnokształcącym C.K. Norwida w Koninie POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY INSTYTUCJONALNEJ
W ZAKRESIE PROGRAMU EDUKACJI PRAWNEJ ORAZ PROMOWANIA MEDIACJI realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży.

 

Wydarzenia z udziałem młodzieży:

Uczniowie III LO w Koninie wzięli udział w rozprawie w sprawie karnej w wyznaczonych terminach: 25 października 2017r. i 7 grudnia 2017r.

 W dniach 25 października i 7 grudnia 2017r. uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie uczestniczyli jako publiczność w rozprawie głównej dotyczącej D.G. oskarżonego z art. 207§1 kk i art. 156§3 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Uczniowie byli obecni podczas całej rozprawy. Mogli przysłuchiwać się odczytaniu aktu oskarżenia, wyjaśnieniom oskarżonego, zeznaniom świadków, ponadto obserwowali sposób, w jaki strony składały wnioski dowodowe i sposób ich rozpoznania przez sąd.

W dniu 7 grudnia 2017r. Sąd Okręgowy w Koninie wydał wyrok w tej sprawie i wymierzył oskarżonemu uznanemu za winnego popełnienia przestępstwa z art. 207§1 kk i art. 156§3 kk w zw. z art. 11§2 kk karę 10 lat pozbawienia wolności.


Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie klasy o profilu prawniczym wzięli udział w rozprawie w sprawie karnej w wyznaczonej w terminie 17 kwietnia 2018r.

W dniu 17 kwietnia 2018r. uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie o profilu prawniczym uczestniczyli po raz kolejny jako publiczność w rozprawie głównej dotyczącej rozboju, gdzie występowało trzech oskarżonych.

Uczniowie byli obecni podczas rozprawy, przysłuchiwali się odczytaniu aktów oskarżenia, skierowanym przeciwko trzem osobom, w tym jednej kobiecie,  wyjaśnieniom oskarżonych, ponadto obserwowali sposób, w jaki strony składały wnioski dowodowe i sposób
ich rozpoznania przez sąd.

Przewodnicząca składu sędziowskiego przed rozpoczęciem przewodu sądowego wyjaśniła młodzieży zagadnienia związane z przebiegiem rozprawy.


Rejestr zmian dla: Edukacja prawna