Ogłoszenia

Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”.

https://nawokandzie.ms.gov.pl/

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego biblioteki Sądu Okręgowego w Koninie:

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy - meble: